Zwangerschapsbegeleiding

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een persoonlijke begeleiding, van 6 sessies, bedoeld voor de zwangere vrouw en haar partner. Daardoor is er alle ruimte is voor persoonlijke omstandigheden en wensen. In deze begeleiding wordt aandacht gegeven aan:

— Contact maken met het kindje door de moeder en de vader (partner). Het letterlijk voelen van het kindje onder je handen is een eerste vorm van contact. Behalve erg leuk, ook heel belangrijk. Op deze wijze kun je door een zorgvuldige liefdevolle aanraking al tijdens de zwangerschap je kindje verwelkomen.  A.h.w. een eerste begin van hechting.

— Het  je samen voorbereiden op de bevalling. Aanraken helpt om op een ontspannen manier in je veranderende lijf te “wonen’. Tevens geeft het een heel goede voorbereiding op de bevalling en het omgaan met de weeën.

— Een goede lichaamshouding van de zwangere vrouw en de wijze waarop je het kindje draagt. Belangrijk om overbelasting van  de rug te voorkomen.

— Het opvangen van de weeën, waarbij het tegemoet treden van de pijn en het meegaan in de bevalling  belangrijke aspecten zijn. De  vader/partner leert hoe hij zijn vrouw hierbij kan ondersteunen.

— Bevallingshoudingen onderzoeken die passend zijn. Oefenen met persen.

— Desgewenst postnatale begeleiding

Vanzelfsprekend is er aandacht voor alle veranderingen die bij een zwangerschap horen en  voor jullie persoonlijke situatie.  Zeker als er sprake is van angst of nare ervaringen in het verleden komen die aan de orde. Het doel is om met vertrouwen deze zwangerschap en bevalling tegemoet te gaan.

Voor  informatie en aanmelding:

Wieneke van den Berg, Telefoon : 0650733807 .